Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą LXII/1313/13 Rady Miejskiej w Łodzi  z dniem 1 lipca 2013 r. poprzez połączenie jednostek budżetowych zarządzających zasobem lokalowym Miasta na terenie dzielnicy Górna powstaje jedna jednostka budżetowa o nazwie: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Górna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Lubelskiej 9/11

 

w związku z powyższym od dnia 1 lipca 2013 roku zapraszamy Państwa na nową witrynę internetową Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna:

 

www.gorna.azk.lodz.pl

 
Archiwum Przetargi:

Zamówienia publiczne wszczęte do dnia 30.06.2013 roku przez Administrację Nieruchomościami Łódź-Górna  „Wschód” dostępne są na stronie:

www.lodz.com3.pl/przetargi